SosyalKafa

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı yayınlandı…

unnamed (2)

Bu çalışma 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Alternatif Bilişim Derneği’nin ortaklığıyla, Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre’de sunulan bildirilerin tam metinlerinden oluşmaktadır.

Her birlikte yolculuğun bir hikayesi olduğu gibi, bu Kongrenin de bir hikayesi var. Hikâyenin başlangıcı temanın ve ev sahibi üniversitenin seçilmesine dayanıyor. Kongrenin teması yeni medya okuryazarlığı olarak belirlendikten sonra, bu olgunun Türkiye’de ve dünyada gelişimi, kuramsal yaklaşımlar, kavramsal tartışmaları üzerine, bir yandan yurttaş katılımına ve demokrasi kültürüne vurgu yapan öte yandan da dijital gözetim teknolojilerinin gündelik yaşam içerisindeki artan konumuna değinen geniş kapsamlı bir çağrı metni Kongre Düzenleme Kurulu tarafından kaleme alındı. Kongrenin temasının yeni medya okuryazarlığı olmasının nedeni, hiç kuşkusuz ki bu olgunun hem çevrimiçi medya ortamlarının hem gündelik yaşamımızın demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir zemin olarak inşa edilmesinde, yeni iletişim ve bilişim teknolojilerini ve ortamlarını kullanan bireylerin yetkinliklerinin ve farkındalıklarının gerçekleşmesinde yaşamsal bir role sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Kongre’de sunulan tüm bildirilere ait tam metinler, yazarların izinleri doğrultusunda bu çalışmada yer almaktadır. Çalışmalarını bu kitapta yayınlanmasına izin vermeyen yazarların bildirilerinin yerinde ise bildiri tam metinleri yerine özetleri bulunmaktadır. Kongre’ye kabul edilmiş, ancak çeşitli nedenlerle katılım sağlayamamış yazarların bildirilerine bu çalışmada yer verilmemiştir. İçerikte yer alan bildiri metinlerinin sıralaması, Kongre’deki oturum sırasına göre, oturum içindeki sıralama ise yazar adına göre alfabetik olarak düzenlenmiştir. Kongre boyunca yapılan sunumlar ve tartışmalar ekseninde şekillenen kongre sonuç bildirgesi de bu çalışmanın sonunda yer almaktadır.

Yeni Medya Çalışmaları II. Ulusal Kongre Kitabı
Şubat 2016, 684 Sayfa
Yayına hazırlayanlar: Burak Özçetin, Ceren Sözeri, İdil Sayımer, İrem İnceoğlu, Perrin Öğün Emre, Tuğrul Çomu
Kapak Tasarımı: : Banu Küçüksaraç
ISBN: 978 – 605 – 62169 – 5 – 4
Yazıların hakları yazarlara aittir. Bildiri metinlerindeki hata, anlam bozukluğu ve yanlışlardan metnin yazar(lar)ı sorumludur.
Tüm içerik CC Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License altındadır.

 

PDF İndir

İçindekiler

 • I. Oturum / Katılımcı Yurttaşlık: Paradigmalar ve Uygulamalar
  • Burak Özçetin
   Yeni Medya Okuryazarlığı ve Katılımcı Yurttaşlık: Sorunlar, Paradigmalar, Uygulamalar
  • Eylem Yanardağoğlu
   Yeni Medya Okuryazarlığı, Yurttaşlık ve İfade Özgürlüğü
  • Merve Apsar Güzelkokar
   Fanatizmin Dijital Boyutu: “Futbol Fanatiği” Sosyal Ağlarda Nefret Söylemi
  • Suncem Koçer
   Türkiye’de Kitlesel Fonlama (Crowdfundıng) Kampanyaları: Kültürel Bir İnceleme
 • II. Oturum / Kuşaklar ve Kimlikler
  • Gizem Ergülşen, Ayşe Narin ve E. Pelin Baytekin
   Farklı Kuşakların Yeni Medya Okuryazarlık Düzeylerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma
  • Yüsra Mesude Arslan
   Kadınların Yeni Medya Okuryazarlığına İlişkin Bir Araştırma
  • Nurseli Tamer ve Sinem Vatanartıran
   Ergenlerin Teknolojik Zorbalık Algıları ve Buna Yönelik Teknolojik Zorbalık Farkındalığı Eğitimi: Pilot Uygulama
  • Ozan Kocabaş ve Selçuk Çetin
   Y Gençlik ve Dijital Aktivizm: Ankara Tuzluçayır Örneği
  • Tuğba Asrak Hasdemir
   Yeni Medya Okuryazarlığı ve Türkiye: MOY 2014 Hakkında Bir Değerlendirme
 • III. Oturum / Siyasal İletişim
  • Alev Aslan
   Ağlar Oluşturan Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya
  • Ferah Onat ve Cudi Kaan Okmeydan
   Siyasal İletişim Çalışmalarında Adayların Sosyal Medya Kullanımı ve Demokratik Katılım: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri ve 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Örneği
  • Gülüm Şener, Perrin Öğün Emre ve Fatih Akyıldız
   Türkiye’de Sosyal Medyanın Siyasi Katılıma Etkileri
  • Yüsra Mesude Arslan
   Sosyal Medya Fenomenleri Kanaat Önderi Olabilir Mi?
 • IV. Oturum / Yeni Okuryazarlıklar
  • Altuğ Akın, Burak Doğu ve Oral Gerek
   İnternet ve Bilişim Alanında Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşları Üzerine Bir İnceleme: Sınırlar ve İhtimaller
  • Aslıhan Ardıç Çobaner ve Beste Gülgün
   Sosyal Medyada Eleştirel Sağlık Okuryazarlığı: Facebook’ta Hasta ve Hastalık Örgütlenmeleri
  • E. Alper Turan
   Gökkuşağının Dijital Yansımasına Yönelik Bir Gözlem: LGBTİ STK’ların Yeni Medya Kullanımları
  • Nalan Sınay
   Yeni Medya Okuryazarlığı ve Toplumsal Dönüşüm
  • Zeynep Benan Dondurucu
   Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Medya Üzerinden Halkla İlişkiler Çalışmaları: Haytap Örneği
 • V. Oturum / Kent ve Yaşam
  • Ayça Bayrak
   “Yeni” Müzelerdeki “Yeni” Medya Araçları
  • Ergin Bulut
   Dijital Oyun Endüstrisinde Güvencesiz Çalışma: Arzu Ekonomisinde Hazzın Azalması ve Oyun Kalite Kontrol İşçilerinin (Tester) Deneyimi
  • İdil Sayımer ve Tülay Yazıcı
   Yeni Medya Teknolojileri ve Akıllı Kent Uygulamaları: Amsterdam Kenti Örneği Üzerine Bir İnceleme
  • Tezcan Durna ve Nehir Durna
   Taşrada Sosyal Medya Kullanımı: Facebook’ta Cemaatin Yeniden Üretimi
  • Yeliz Dede Özdemir
   Eleştirel Medya Okuryazarlığı ve Akıllı Telefonlar
 • VI. Oturum / Dijital Gözetim
  • Ahmet Alphan Sabancı
   Robotun Gözü: Yeni Medyada Göz, Görme ve Görünmezlik
  • Derya Tellan
   Büyük Veriyi Okumak Mümkün Mü?
  • Faruk Çayır
   İnsan Hakları Açısından Gözetim, İzleme ve Kişisel Verilerin Korunması
  • İrem İnceoğlu
   Ulusal Güvenlikten Bireysel Haklara Tarihsel Süreçte Dönüşen İnternet Söylemleri
  • Mutlu Binark ve Mustafa Altıntaş
   Veri İkizlerimizin Farkında Mıyız? Dijital Gözetimin Çeşitli Boyutlarına Karşı Farkındalık…
  • Nursel Bolat, Esennur Sirer ve Ayşegül Akaydın
   Panoptikondan Gözetim Teknolojisine: Devletin Kontrol Kurma Süreci
 • VII. Oturum / Yeni Medya Yayıncılığı
  • Erdoğan Şekerci
   ‘Kendin Çek, Kendin İzlet’ Gezi Sürecindeki Çevrimiçi Haberciliğin Performans Kuramı ile Yorumlanması
  • Murad Karaduman ve Betül Akbulutgiller
   Yeni Medyada Nefret ve Ayrımcı Söylem: Gazetelerin Twitter Hesapları Üzerine Bir Analiz
  • Ruhdan Uzun
   Türkiye’de Çevrimiçi Gazetecilik: Geleneksel Gazetelerin Yeni Medya Özelliklerini Kullanımı
  • Sibel Karaduman
   Değişen Televizyon İzleme Alışkanlıkları ve Yeni Medya
  • Tirşe Erbaysal Filibeli
   Gezi Sürecinde Yeni Medyanın Gazeteciler Tarafından Kullanımı ve Barış Gazeteciliği
  • Zeynep Özarslan
   Eleştirel Yenimedya Okuryazarlığının Geliştirilememesinde Geleneksel Medyanın Rolü 2013 Yılı Boyunca Hürriyet, Radikal ve Zaman Gazetelerinde Sosyal Medyanın –Gezi Hareketi ile Beraber- Değişen Sunumu ve Bu Sunumun Gündelik Hayattaki Karşılığı
 • VIII. Oturum / Dijital Aktivizm
  • Aslı Telli Aydemir
   Yeni Medya Okuryazarlığında Güncel Durum: Demokratik Kapasite Gelişimi Olanağı Üzerine Bir Değerlendirme
  • Gamze Göker
   Yeni Medya Okuryazarlığının Yeni Toplumsal Hareketler  İçin Sağladığı Olanaklar ve Sınırlılıkları
  • Sercan Şengün
   Video Oyunlarının Toplumsal ve Politik Değişim Potansiyellerini Okumak Amacı ile Farklı Bir Sınıflandırma Önerisi
  • Yasemin Başaran Doğan
   Dijital Hümaniterizm ve Sosyal Medya: Sosyal Medya’nın Gelişen Humanitarizm Hareketleri Üzerindeki Etkisi
  • Zeynep Zelan
   Castells’in Ağ Toplumu Kuramı Bağlamında Toplumsal Hareketler ve Yeni Medya Okuryazarlığı
  • Zuhal Akmeşe ve Kemal Deniz
   Dijital Aktivizm Olarak Video Aktivizm: Redhack Belgeselleri
 • IX. Oturum / Kullanıcı Türevli İçerik
  • Ali Yıldırım
   Yeni Medyanın Okur-Yazar Kitlesi Olarak Blog Yazarları ve Blog Yayıncılığı Üzerine Bir İnceleme
  • Arda Umut Saygın
   Bir Yurttaş Gazeteciliği Aracı Olarak Vine
  • Banu Küçüksaraç
   Yeni Medya Okuryazarlığı Bağlamında Muhafazakar ve Modern Yaşam Tarzı Blogları Üzerine Bir İnceleme
  • Dilara Tekrin
   Kolektif Bir Kahkaha: İnternet MEME’leri
  • Nihan Gider Işıkman
   Geleneksel Belgesel Anlatısından Yeni Medya Belgesellerine Gerçeğin Peşinde
 • X. Oturum / Süreç ve Mekanizmalar
  • Ali Karatay ve Ayşe Karatay
   Sanat Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (KAÇD-MOOC)
  • Çiğdem Bozdağ
   Çevrimiçi Uluslararası Okul Projeleri ve Medya Okuryazarlığı
  • H. Buluthan Çetintaş
   Sayısal Uçurumun Aşılmasında Yeni Medya Okuryazarlığı
  • İdil Sayımer ve Fatma Nur Şen
   Okulda Siber Zorbalığın Önlenmesinde Yeni Medya Okuryazarlığı Eğitiminin Önemi: Medya Okuryazarlığı Müfredatı İçin Öneriler
 • Atölyeler
  • Ahmet A. Sabancı
   “Her Şeyin İnterneti: Internet of Things -Bilgisayar ve İnternetin Geleceği Üzerine”
  • Pınar Dağ ve Berkin Akkocaoğlu
   “Veri gazeteciliği”
  • Barış Büyükakyol ve O. Murat Yılmaz
   “CryptoParty”
  • Burcu Şimşek
   “Dijital Gözetime Dijital Yansıtma”
  • Mehmet Atakan Foça
   “Dijital Çağda Doğrulama”
  • Ebru Yetişkin
   “Dalgalar: Yeni Medya Sanatları mı?”
 • Sonuç Bildirgesi

Erkan Saka

Lecturer @Bilgi_PR; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator; Bilgi PRCC Director

Yorum ekle

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Erkan Saka

Lecturer @Bilgi_PR; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator; Bilgi PRCC Director

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 7.502 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım