SosyalKafa

Web 2.0’da Reklam ve Halkla İlişkiler

Bugün web 2.0’ın gelişen rolü doğrultusunda sosyal ağlarda büyük bir reklam ve halkla ilişkiler yarışı sergileniyor; teknoloji geleneksel iletişimi değiştirmekle kalmayıp ek olarak mesaj içeriğini, mesaj alıcı ve gönderenlerin ortamlarını da değiştirdi.

web2summit-thumb-500x303

Peki tüm bunların reklam ve halkla ilişkiler açısından rolleri neler?

İnternet artık bir pazarlama iletişimi aracı olarak kullanılıyor ve geleneksel kitle iletişim araçlarının büyük bir payını kazandı. Başlarda olduğu gibi TV’nin radyo rolünden pazarlama kampanyalarını kazanması gibi bugün de internet, tv’nin rolünü kendi üzerine çekti. Mc Luhan ‘ın söylediği “Medium is the Message” kavramı doğrultusunda kitle iletişim araçlarının sosyal etki yaratmaları oldukça etkili. Web 2.0 ve yeni medya bu anlamda kişilere değer katarak, kendilerini ve platformu zenginleştirmelerini destekliyor. Artık firmalar iletişim ve pazarlama amaçlı mesajlarını bu kanallar aracılığıyla sunmayı tercih ediyor, bu doğrultuda da Mc Luhan’ın “Global Köy” kavramı 21. Yüzyılda tam olarak gerçekleşti.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg yaptığı basın açıklamasında, “Sosyal ağların ve özellikle Facebook’un, online reklamcılığı yeni bir mecra haline geldi. Sosyal ağ reklamlarıyla işletmeler, viral pazarlamayı daha çok uygulayarak, ağ kullanıcılarının ürün ve markalarıyla ve tanıdık tavsiyesiyle daha çok tanınmasına sebep olabilirler” (Zuckerberg, 2007) dedi.

Açıklama doğrultusunda reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının aldığı rolü incelediğimizde online platformdaki reklamcılığın ilerleyişinin de pazarlama yönelimli halkla ilişkiler desteğiyle erişim ve etkisini arttırdığını görüyoruz. Bugün sosyal ağları hedef kitlesine alan reklam ve halkla ilişkiler çalışmaları, genellikle genç hedef kitleye hitap etmek isteyen firmalar için önemli bir pazarlama mecrası halinde. Sosyal ağ reklam ve pazarlama amaçlarının yine hedef kitlesinin insan olması amacıyla, sosyal ağ reklamı hedef kitleye yeni medium’u aracılığıyla daha kolaylıkla ulaşmakta fakat alıcının bunu alma ve yayma politikasında yine ağızdan ağıza pazarlamanın büyük önem teşkil ettiğini görüyoruz.

İletişim ve etik kurallar çerçevesinden bakıldığındaysa, sosyal ağımızda bulunan kişilerle kurulan iletişim daha önemli konumda. Bununla birlikte kurumsal iletişim planları içine medya planlama yaparken web 2.0 ortamlarının etkinliği hem kurumsal itibar hem de halkla ilişkiler ve reklam olarak değerlendirilmeli ve kuruluşlar misyonlarına uygun politikaları içeren mesajlar üretmelidir.

Hedef kitlelerin tanımlanması, davranışlarının belirlenmesi, basın ve sunum şeklinin değişmesiyle strateji geliştirme sürecinde etkili olmaya başladı. Hedef kitleler artık firmaların kendileriyle gerçek zamanlı iletişim kurmalarını talep ediyorlar. Firma ve markalara düşen görev ise kendi online kültürlerini oluşturmaları ve bunun içinde sosyal ağları kullanmalarıdır. Web 2.0 için tüm kuruluşların her mecraya ayrı strateji geliştirmeleri kaçınılmaz hale geldi.

kaynakça

İpek Yılmaz

Yorum ekle

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İpek Yılmaz

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 7.578 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım