Türkiye’de turizm gerekçesiyle cep telefonlarındaki konum bilgisiyle kimin nerede konakladığını kayıt altına alma düşüncesi, George Orwell’ın “1984” kitabındaki “Big Brother (Büyük Birader)” kavramıyla anlattığı devletin her şeyi takip etmesine doğru gidildiği endişesi yaratıyor.

Devamı burada