SosyalKafa

“İletişim ve medya öğrencileri için okunması gerekenler dağarcığı

Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından, ‘İletişim ve Meyda Kuramları’, ‘İletişim ve Medya Metodolojisi’ gibi sekiz kategoride açılan başlıklarla oluşturulmuş, “Özgün/Telif Kitaplar Okuma” dağarcığı hazırlandı.

Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından, ‘İletişim ve Meyda Kuramları’, ‘İletişim ve Medya Metodolojisi’ gibi sekiz kategoride açılan başlıklarla oluşturulmuş, “Özgün/Telif Kitaplar Okuma” dağarcığı hazırlandı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Saka ve Ankara Üniviversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Çiler Dursun’un imzasını taşıyan çalışma; iletişim ve medya çalışmaları alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen öğrencilere, doktora yeterlilik sınavına hazırlanan öğrencilere, genel olarak gazetecilere ve alanın birikimini merak edenlere yönelik önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Çalışma; ‘İletişim ve Medya Kuramları’, ‘İletişim ve Medya Metodolojisi’, ‘İletişime Giriş’, ‘İletişim ve Medya Tarihi’, ‘Yeni Medya Çalışmaları’, ‘Haber Sosyolojisi ve Gazetecilik Çalışmaları’, ‘Medya Endüstrisi Çalışmaları’, ‘Söylem – İdeoloji ve Siyasal İletişim Çalışmaları’ olmak üzere sekiz farklı kategoride açılan alan başlıklarında ilgililere okuma öneriler sunuyor.

İLETİŞİM VE MEDYA ALANINDA OKUMA ÖNERİLERİ

I-  İLETİŞİM- MEDYA KURAMI ÜZERİNE OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

–  İletişim Kuramlarına Anlam Vermek- Oya Tokgöz

–  İletişim:  Kuramlar Yaklaşımlar- Nazife Güngör

–  Kitle İletişim Kuramları- Burak Özçetin

–  İletişim Kuram Kritik- Çiler Dursun

–  Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri- Ünsal Oskay

–  Kitle İletişim Kuramları- Erol Mutlu

–  Öteki Kuram- İrfan Erdoğan- Korkmaz Alemdar

–  Zamanın Tozu- Beybin Kejanlıoğlu

–  İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar- derl. Sevilay Çelenk

–  Medya, İktidar, İdeoloji- derl. Mehmet Küçük

–  Medya ve Serbest Zaman- Filiz Aydoğan

II-  HABER SOSYOLOJİSİ VE GAZETECİLİK ALANINDA OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

–  Temel Gazetecilik- Oya Tokgöz

–  Liberal Basın- Ömer Özer

–  Televizyon Haberciliğinde Etik- Bülent Çaplı ve Hakan Tuncel

–  Haber Hakikat ve İktidar İlişkisi- derl. Çiler Dursun

–  Haberi Okumak- Ayşe İnal

–  Haber Okumaları- Yasemin İnceoğlu ve Barış Çoban

–  Gazetecilik ve Habercilik- der. Sevda Alankuş

–  Gazetecilik 2.0: İnternet Çağında Hipermetinsellik- Bilge Narin

–  Haberde Gerçekliğin İnşası- derl.İsmet Parlak

–  Herkes İçin Gazetecilik- Ruhdan Uzun ve Korkmaz Alemdar

III-  MEDYA ENDÜSTRİSİ ÜZERİNE OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

–  Türkiye’de Medyanın Dönüşümü- Beybin Kejanlıoğlu

–  Türkiye’de Medya Endüstrisi- Gülseren Adaklı

–  Türkiye’de Gazetecilik Masalı- Ümit Alan

–  Sınıfın Sınırında: Gazeteciler ve Proleterleşme- Çağrı Kaderoğlu Bulut

–  Emek ve Teknoloji: Türkiye’de Sendikalar ve Yeni İletişim Teknolojileri- Gamze Yücesan Özdemir

–  İktidar Yumağı: Medya Sermaye Devlet- Raşit Kaya

–  Tekelci Medyada Örgütsüz gazeteci- Atilla Özsever

–  Enformasyon Toplumu ve Küreselleşe Sürecinde Türkiye- Nurcan Törenli

–  İletişim Ağlarının Ekonomisi, Telekomünikasyon, Yazılım ve  İnternet – Haluk Geray ve Funda Başaran

–  Endüstri 4.0 ve Dijital Medya- derl. Filiz Aydoğan

–  Dijitalleşen Gazetecilik için Yeni İş Modelleri- derl. Erkan Saka, Vehbi Görgülü, Anıl Sayan

IV-  YENİ MEDYA ALANINDA OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

–  Türkiye’de Yeni Medya Çalışmaları- derl. Erkan Saka

–  Tekno Siyasal Paradigmalar- Küreselleşmenin Yol Haritaları- Nurcan Törenli

–  İnternet ve Sokak- Yasemin İnceoğlu ve Barış Çoban

–  Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya- derl. Sevda Alankuş

–  Dijital: Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler- derl. Nilüfer Timisi

–  İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Gelişme- Funda Başaran

–  İletişim Ağlarında Yeni Hizmetler: Kapitalist Çıkarlar, Kamusal Politikalar-  Haluk Geray, Funda Başaran, Aylin Aydoğan

–  Yeni Medya Kuramları- Filiz Aydoğan

–  Yeni Medya ve Etik :Ayın Karanlık Yüzü- Günseli Bayraktutan ve  Mutlu Binark

–  Blogdan Al Haberi. Haber Bloglar,Demokrasi ve Gazeteciliğin Geleceği Üzerine- Zeynep Atikkan , Aslı Tunç

V-  İLETİŞİM VE MEDYA METODOLOJİSİ ALANINDA OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

–  Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri- ed. Mutlu Binark

–  Medya Metinlerini Çözümlemek: İçerik, Göstergebilim ve Söylem Çözümleme Yöntemleri- Ümit Atabek ve Gülseren Şendur Atabek

–  Medyadan Söylemler- Tezcan Durna

–  Eleştirel Haber Çözümlemeleri- Ömer Özer

–  Metin Çözümlemeleri- Yasemin İnceoğlu ve Nebahat Çomak

–  TV Haberlerinde İdeoloji- Çiler Dursun

–  İletişim Araştırmalarında Yöntemler- Besim Yıldırım

–  Yeni Medya Araştırmaları: Kavramlar, Uygulamalar, Olanaklar- İdil Sayımer

–  İletişim Çalışmaları- Filiz Aydoğan

–  İletişim Araştırmaları ve Kuramları- Şermin Tekinalp ve Ruhdan Uzun

VI- SÖYLEM, İDEOLOJİ ve SİYASAL İLETİŞİM ALANINDA OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

– İdeoloji- Şerife Çam

– Söylemden İdeolojiye Eleştirel Söylem Çözümlemesi- Nalan Büyükkantarcıoğlu

– Söylem Çalışmaları- Sibel Ayşen Arkonaç

– Küresel Habercilik ve Söylem- derl. Yasemin İnceoğlu

– Söylemler ve Temsiller- Nilgün Tutal

– Siyasal İletişimi Anlamak- Oya Tokgöz

– Haber, Söylem, İdeoloji- Ömer Özer

– Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar,Tartışmalar  – Mahmut Çınar

– Politikanın İletişimi İletişimin Politikası- Eser Köker

– Kültür Kıtası Atlası- Aydın Uğur

VII-  İLETİŞİME GİRİŞ ALANINDA OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

–  İletişimin ABC’si- Ünsal Oskay

–  İletişime Giriş- Nazife Güngör

–  İletişim Nedir? Merih Zıllıoğlu

–  İletişime Giriş- Aysel Aziz

–  İletişim Sözlüğü- Erol Mutlu

–  İletişim, Medya, Kültür- Oğuzhan Taş

–  Medya ve Toplum- derl. Sevda Alankuş

–  Toplumsal İletişim: Tanımlar, Kavramlar- Nurçay Türkoğlu

–   Eleştirel Medya Okur Yazarlığı- Mutlu Binark ve Mine Gencel Bek

–  Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım- Ünsal Oskay

VIII-  İLETİŞİM VE MEDYA TARİHİ ALANINDA OKUNMASI ÖNERİLEN KİTAPLAR

–  Türk Basın Tarihi- Hıfzı Topuz

–  Osmanlı’dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi- Orhan Koloğlu

–  Basın Özgürlüğünün Yüzyılı- Önder Deniz

–  Osmanlı’dan Günümüze Basın ve Modernleşme- Uğur Gündüz

–  Türkiye’de Yerel Basın- Atilla Girgin

–  Türkiye’de Sivil İtaatsizlik, Toplumsal Hareketler ve Basın- Erdal Dağtaş

–  İletişim ve Tarih- Korkmaz Alemdar

–  Türkiye’de Kitle İletişimi: Dün Bugün Yarın (2 kitap) derl. Korkmaz Alemdar

–  Küresel İletişim- Nilgün Tutal

–  Türkiye İnternet Tarihi- derl. Erkan Saka

Bu yayın dağarcığına ek olarak, dağarcığı genişletecek ve okunması önerilen başka yayınların eklenebileceği bir form oluşturulurken, bu forma aşağıdaki adresten ulaşım sağlanabilir.

https://docs.google.com/forms/d/16ylYaYzMJKQ14lu-YxxP_nGdhTIcXCxNwUnn8uIaBSM/edit Eklenen kaynaklar da formun sonuçlarına tıklanıp görülebiliyor.

Kaynak: İletişim ve medya öğrencileri için okunması gerekenler dağarcığı

Erkan Saka

Academic; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator

Erkan Saka

Academic; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 2.244 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım