SosyalKafa

Gartner’dan 2021’in En Stratejik Teknoloji Trendleri

Bir sanayi sitesindeki çalışanlar, COVID-19 salgını sırasında kapandıktan sonra işyerine döndüklerinde, birkaç farklılık fark ettiler. Çalışanların düzenli olarak ellerini yıkayıp yıkamadığını belirlemek için sensörler veya RFID etiketleri kullanıldı. Çalışanların maske protokolüne uyup uymadığı belirlendi ve hoparlörler protokol ihlalleri konusunda insanları uyarmak için kullanıldı. Dahası, bu davranışsal veriler, insanların işte nasıl davrandıklarını etkilemek için kuruluşlar tarafından toplandı ve analiz edildi.

Davranışları yönlendirmek için bu tür verilerin toplanması ve kullanılması Davranış İnterneti (IoB) olarak adlandırılır. Kuruluşlar yalnızca topladıkları veri miktarını değil, aynı zamanda farklı kaynaklardan gelen verileri nasıl birleştirdiklerini ve bu verileri nasıl kullandıklarını da iyileştirdikçe, IoB kuruluşların insanlarla nasıl etkileşimde bulunduğunu etkilemeye devam edecek.

IoB, Gartner’ın COVID-19’un neden olduğu önemli karışıklık ve dünyanın mevcut ekonomik durumu nedeniyle esnek işletmelerin ihtiyaç duyduğu esnekliği sağlayacak dokuz stratejik teknoloji trendinden biridir.

IoB, davranışları değiştirmek için verileri kullanmakla ilgilidir.

 

Sanal 2020 Gartner Sempozyumu BT / Xpo® sırasında Araştırma Başkan Yardımcısı Brian Burke, “2020’nin benzeri görülmemiş sosyoekonomik zorlukları, örgütsel esnekliğin geleceği dönüştürmesini ve oluşturmasını gerektiriyor” dedi.

Bu yılın trendleri üç temanın altında toplanıyor: İnsan merkezlilik, konumdan bağımsızlık ve direngen işleyiş.

İnsan merkezlilik: Pandemi kaç kişinin çalıştığını ve kuruluşlarla etkileşime girdiğini değiştirse de insanlar hala tüm işlerin merkezindedir. Ve günümüz ortamında çalışmak için dijitalleştirilmiş süreçlere ihtiyaçları vardır.

Konumdan bağımsızlık: COVID-19, çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve organizasyonel ekosistemlerin fiziksel olarak var olduğu yerleri değiştirdi. Konumdan bağımsızlık, iş dünyasının bu yeni sürümünü desteklemek için bir teknoloji değişikliği gerektiriyor.

Direngen İşleyiş: İster pandemi ister durgunluk olsun, dünyada dalgalanma mevcuttur. Pivot oluşturmaya ve uyum sağlamaya hazırlanan kuruluşlar, her türlü karmaşanın üstesinden gelecektir.

Her zaman olduğu gibi, bu dokuz stratejik teknoloji trendi birbirinden bağımsız olarak işlemiyor, aksine birbirini geliştiriyor ve güçlendiriyor. Birleşimsel inovasyon, bu eğilimler için kapsayıcı bir temadır. Birlikte, önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde kuruluşlara rehberlik edecek kurumsal esnekliği sağlarlar.

 

Trend 1: Davranışların İnterneti (Internet of Behaviors/IoB)

COVID-19 protokol izleme örneğinin gösterdiği gibi, IoB davranışları değiştirmek için verileri kullanmakla ilgilidir. Günlük yaşamın “dijital tozunu” – dijital ve fiziksel dünyaları kapsayan veriler – toplayan teknolojilerin artmasıyla, bu bilgi geri bildirim döngüleri aracılığıyla davranışları etkilemek için kullanılabilir.

Örneğin, ticari araçlar için telematik, ani frenlemeden agresif dönüşlere kadar sürüş davranışlarını izleyebilir. Şirketler daha sonra bu verileri sürücü performansını, yönlendirmeyi ve güvenliği iyileştirmek için kullanabilir.

IoB, bireysel kullanımların hedeflerine ve sonuçlarına bağlı olarak etik ve toplumsal çıkarımlara sahiptir.

IoB; ticari müşteri verileri, kamu sektörü ve devlet kurumları tarafından işlenen vatandaş verileri, sosyal medya, yüz tanımanın kamuya açık dağıtımları ve konum takibi dahil olmak üzere birçok kaynaktan veri toplayabilir, birleştirebilir ve işleyebilir. Bu verileri işleyen teknolojinin artan karmaşıklığı, bu eğilimin büyümesini sağlamıştır.

IoB, bireysel kullanımların hedeflerine ve sonuçlarına bağlı olarak etik ve toplumsal çıkarımlara sahiptir. Sağlık sigortası şirketlerinin primleri düşürmek için fiziksel aktiviteleri izlemek için kullandıkları giyilebilir eşyalar, market alışverişlerini izlemek için de kullanılabilir; çok fazla sağlıksız öğe primleri artırabilir. Bölgeden bölgeye değişen gizlilik yasaları, IoB’nin benimsenmesini ve ölçeğini büyük ölçüde etkileyecektir.

 

Trend 2: Toplam deneyim

Toplam deneyim, iş sonucunu dönüştürmek için çoklu deneyimi, müşteri deneyimini, çalışan deneyimini ve kullanıcı deneyimini birleştirir. Amaç, teknolojiden çalışanlara, müşterilere ve kullanıcılara kadar tüm bu parçaların kesiştiği genel deneyimi iyileştirmektir.

Bu trend, kuruluşların COVID-19 bozguncularından yararlanmasını sağlıyor.

Bir silodaki her birini ayrı ayrı iyileştirmenin aksine, tüm bu deneyimleri sıkı bir şekilde birbirine bağlamak, bir işletmeyi rakiplerinden çoğaltması zor bir şekilde ayırarak sürdürülebilir rekabet avantajı yaratır. Bu trend, kuruluşların uzaktan çalışma, mobil, sanal ve dağıtılmış müşteriler dahil olmak üzere COVID-19 bozguncularından yararlanmasını sağlıyor.

Örneğin, bir telekomünikasyon şirketi, güvenliği ve memnuniyeti artırmak için tüm müşteri deneyimini dönüştürdü. İlk olarak, mevcut bir uygulama aracılığıyla bir randevu sistemi kurdu. Müşteriler randevuları için geldiklerinde ve mağazanın 75 metre yakınına geldiklerinde iki şey aldılar: 1) Check-in sürecinde onlara rehberlik edecek bir bildirim ve 2) mağazaya güvenli bir şekilde girebilmeleri ve sosyal mesafeyi koruyabilmeleri için ne kadar zaman geçmesi gerektiğini bildiren bir uyarı.

Şirket ayrıca hizmetini daha fazla dijital kiosk içerecek şekilde ayarladı ve çalışanların, donanıma fiziksel olarak dokunmak zorunda kalmadan müşterilerin cihazlarına birlikte göz atmak için kendi tabletlerini kullanmalarını sağladı. Sonuç, müşteriler ve çalışanlar için daha güvenli, daha sorunsuz ve entegre bir genel deneyim oldu.

 

Trend 3:Mahremiyeti artıran bilgi işlem

Mahremiyeti artıran bilgi işlem, verileri kullanılırken koruyan üç teknolojiye sahiptir. İlki, hassas verilerin işlenebileceği veya analiz edilebileceği güvenilir bir ortam sağlar. İkincisi, merkezi olmayan bir şekilde işleme ve analitiği gerçekleştirir. Üçüncüsü, işlemden veya analizden önce verileri ve algoritmaları şifreler.

Bu eğilim, kuruluşların araştırma konusunda bölgeler genelinde ve rakiplerle gizlilikten ödün vermeden güvenli bir şekilde iş birliği yapmasını sağlar. Bu yaklaşım, gizliliği veya güvenliği korurken, artan veri paylaşma ihtiyacı için özel olarak tasarlanmıştır.

Trend 4: Dağıtık bulut (Distributed Cloud)

Dağıtık bulut, bulut hizmetlerinin farklı fiziksel konumlara dağıtıldığı yerdir, ancak operasyon, yönetişim ve evrim, genel bulut sağlayıcısının sorumluluğunda olmaya devam etmektedir.

Dağıtık bulut, bulutun geleceğidir.

Kuruluşların bu hizmetlere fiziksel olarak daha yakın olmasını sağlamak, düşük gecikme senaryolarına yardımcı olur, veri maliyetlerini azaltır ve verilerin belirli bir coğrafi alanda kalması gerektiğini belirleyen yasalara uyum sağlamaya yardımcı olur. Bununla birlikte, bu aynı zamanda kuruluşların yine de genel buluttan yararlandığı ve maliyetli ve karmaşık olabilen kendi özel bulutlarını yönetmedikleri anlamına gelir. Dağıtık bulut, bulutun geleceğidir.

 

Trend 5: Her yerde operasyonlar

İşletmelerin COVID-19’dan başarıyla çıkması için her yerde operasyon modeli hayati önem taşıyacaktır. Özünde, bu işletim modeli, müşterilerin, işverenlerin ve iş ortaklarının fiziksel olarak uzak ortamlarda faaliyet gösterdiği her yerden işletmeye erişilmesine, teslim edilmesine ve etkinleştirilmesine olanak tanır.

Her yerde işlem için model “önce dijital, önce uzaktan” şeklindedir; örneğin, yalnızca mobil olan, ancak para transferinden hesap açmaya kadar her şeyi fiziksel etkileşim olmadan gerçekleştiren bankalar gibi. Dijital her zaman varsayılan olmalıdır. Bu, fiziksel alanın yeri olmadığı anlamına gelmez, ancak fiziksel veya dijital yeteneklerinin sorunsuz bir şekilde sunulması gerekip gerekmediğine bakılmaksızın fiziksel bir mağazada temassız ödeme gibi dijital olarak geliştirilmelidir.

 

Trend 6: Siber güvenlik ağı

Siber güvenlik ağı, ölçeklenebilir, esnek ve güvenilir siber güvenlik kontrolüne yönelik dağıtılmış bir mimari yaklaşımdır. Artık birçok varlık geleneksel güvenlik çerçevesinin dışında bulunmaktadır. Siber güvenlik ağı, temelde güvenlik çevresinin bir kişinin veya şeyin kimliği etrafında tanımlanmasına izin verir. Politika düzenlemesini merkezileştirerek ve politika uygulamasını dağıtarak daha modüler, duyarlı bir güvenlik yaklaşımı sağlar. Çevre koruması daha az anlamlı hale geldikçe, “duvarlarla çevrili bir şehrin” güvenlik yaklaşımı mevcut ihtiyaçlara göre gelişmelidir.

 

Trend 7: Akıllı birleştirilebilir işletme

Akıllı birleştirilebilir işletme, mevcut duruma göre kendini uyarlayabilen ve temelde yeniden düzenleyebilen bir işletmedir. Kuruluşlar, daha hızlı dijital dönüşümü sağlamak için dijital iş stratejisini hızlandırdıkça, çevik olmaları ve mevcut verilerden haberdar olarak hızlı iş kararları vermeleri gerekir.

Bunu başarılı bir şekilde yapmak için, kuruluşlar bilgiye daha iyi erişim sağlamalı, bu bilgiyi daha iyi içgörüyle genişletmeli ve bu içgörünün sonuçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmelidir. Bu aynı zamanda organizasyon genelinde artan özerkliği ve demokratikleşmeyi de içerecek ve işletmelerin bazı kısımlarının verimsiz süreçler yüzünden tıkanmak yerine hızlı bir şekilde tepki vermesini sağlayacaktır.

 

Trend 8: Yapay zekâ mühendisliği

Güçlü bir yapay zekâ mühendisliği stratejisi, yapay zekâ yatırımlarının tam değerini sunarken, yapay zekâ modellerinin performansını, ölçeklenebilirliğini, yorumlanabilirliğini ve güvenilirliğini kolaylaştıracaktır. Yapay zekâ projeleri genellikle sürdürülebilirlik, ölçeklenebilirlik ve yönetişimle ilgili sorunlarla karşı karşıya kalır ve bu da onları çoğu kuruluş için bir zorluk haline getirir.

Yapay zekâ mühendisliği, yapay zekayı bir dizi özelleştirilmiş ve izole edilmiş projeden ziyade genel DevOps sürecinin bir parçası haline getiren bir yol sunar. Birden fazla AI tekniğinin kombinasyonunu operasyonel hale getirirken daha net bir değer yolu sağlarken, AI heyecanını azaltmak için çeşitli disiplinleri bir araya getirir. Yapay zekâ mühendisliğinin yönetişim yönü nedeniyle, sorumlu yapay zekâ; güven, şeffaflık, etik, adalet, yorumlanabilirlik ve uyumluluk sorunları ile başa çıkmak için ortaya çıkıyor. AI hesap verebilirliğinin operasyonel hale getirilmesidir.

 

Trend 9: Hiperotomasyon

Hiperotomasyon, bir organizasyonda otomatikleştirilebilecek her şeyin otomatikleştirilmesi gerektiği fikridir. Hiperotomasyon, modernize edilmemiş eski iş süreçlerine sahip kuruluşlar tarafından yönlendirilir ve kuruluşlar için son derece pahalı ve kapsamlı sorunlar yaratır.

Birçok kuruluş, yalın, optimize edilmiş, bağlantılı, temiz veya açık olmayan teknolojilerden oluşan bir “yama çalışması” ile desteklenmektedir. Aynı zamanda dijital işin hızlanması, verimlilik, hız ve demokratikleşme gerektirir. Verimlilik, etkinlik ve iş çevikliğine odaklanmayan kuruluşlar geride kalacaktır.

 

Kaynak: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/

Elif Çekingen

Elif Çekingen

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 7.574 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım