SosyalKafa

Ki̇şisel Sağlık Veri̇leri̇ II. Ulusal Kongresi̇ I. Duyuru

Herhangi bir yasal dayanak olmadan uzun süredir toplanan kişisel sağlık verileri; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve Soysal Güvenlik Kurumu Verilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ile çeşitli yönleriyle düzenlendi.

Herhangi bir yasal dayanak olmadan uzun süredir toplanan kişisel sağlık verileri; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ve Soysal Güvenlik Kurumu Verilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar” ile çeşitli yönleriyle düzenlendi.

Yayımlanmış olan bu düzenlemeler hukuksal olarak önemli bir boşluğu doldurmuş olsa da içerdiği farklı yaklaşımlar, istisnai durumlar, uygulamalar ve eksiklikler nedeniyle kişisel verilerin korunmasını sağlamak bakımından beklentiyi karşılamamıştır.

Ülkemizdeki her kişiyi ve kurumu doğrudan ilgilendiren ancak toplumumuzda farkındalığı öneminin çok gerisinde kalan bu konuya -kişisel sağlık verilerinin tanınması ve korunmasına- ilk kongrede olduğu gibi bu kongrede de dikkat çekmek istiyoruz. Çünkü oluşturulan yasal düzenlemeler ve uygulamalar ne yazık ki Anayasa ile güvence altına alınan ve temel bir insan hakkı olan bireyin mahremiyetini ve kişisel sağlık verilerini yeterince koruyamamaktadır.

Birey hakları bakımından son derece dikkatli ve duyarlı olunması gereken kişisel sağlık verilerinin bireysel ve kamusal hukuka aykırı kullanımının yol açabileceği mağduriyet ve sorunlar saymakla bitmez. Bu konularda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek için Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği “Kişisel Sağlık Verileri Ulusal Kongresi”nin bu yıl da ikincisini düzenlemektedir.

Kişi ve toplum hakları bakımından temel önemde olduğunu düşündüğümüz kişisel sağlık verileri konusu Kongrede hukuki, tıbbi, teknolojik ve etik yönleri ile irdelenecek ve bugünden geleceğe hakların saptanması ve korunmasının yolları değerlendirilecektir.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu

KONGRENİN ADI: KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ II. ULUSAL KONGRESİ

KONGRE TARİHİ: 03 – 04 HAZİRAN 2017 / CUMARTESİ – PAZAR

KONGRE YERİ: ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL E.A.H. KONFERANS SALONU

DÜZENLEYECİ KURUMLAR

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

DÜZENLEME KURULU

 1. Hasan Oğan – Türk Tabipleri Birliği
 2. Doç. Dr. Serdar Sütçü – Türk Dişhekimleri Birliği
 3. Sinan Usta -Türk Eczacıları Birliği
 4. Arman Üney – Türk Eczacıları Birliği
 5. Musa Toprak – Türkiye Barolar Birliği
 6. Ali Gürlek – Türkiye Barolar Birliği
 7. Doç. Dr. Elif Küzeci – Türkiye Barolar Birliği / Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fak.
 8. Dr. Mustafa Sercan – Okan Ünv. Psikiyatri AD
 9. Dr. Melih Kırlıdoğ – Öğretim Üyesi
 10. Ümit Şen – İstanbul Tabip Odası
 11. Ayşegül Aksakal – İstanbul Tabip Odası – Özel Hekimlik Komisyonu
 12. Onur Çeçen – Türkiye Biyoetik Derneği
 13. Doç. Dr. Gürkan Sert – Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği
 14. Mustafa Güler – TTB / TDB Hukuk Bürosu

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ ve KATILIMCI KURUMLAR

Adli Tıp Uzmanları Derneği – Dr. Lale Tırtıl

Ankara Tabip Odası – Dr. Emel Bayrak / Dr. Onur Naci Karahancı

Antalya Tabip Odası – Dr. Ali Başbuğu

Bursa Tabip Odası – Prof. Dr. Murat Civaner

Çanakkale Tabip Odası – Dr. Jale Yaman

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu – Dr. Arzu Çerkezoğlu

Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Üyesi – Yargıç Leyla Tarhan Köksal

Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği – Doç. Dr. Gürkan Sert

İstanbul Barosu – Av. Ümit Erdem

İstanbul Dişhekimleri Odası – Dişhekimi Ahmet Murat Ersoy / Dişhekimi Ali Gürlek

İstanbul Tabip Odası – Dr. Ümit Şen

İşyeri Hekimleri Derneği – Dr. Şevket Aksoy

İzmir Tabip Odası – Dr. Ceyhun Balcı / Av. Mithat Kara

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi Derneği – Av. Habibe Yılmaz Kayar

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı – Duygu Doğan / Hazal Günel

Mülksüzleştirme.org / Burak Arıkan

Pozitif Yaşam Derneği – Canberk Harmancı / Pınar Öktem

Prof. Dr. Mustafa Sercan – Okan Ünv. Psikiyatri AD

Prof. Dr. Mutlu Binark – Hacettepe Ünv. İletişim Fak. Bilişim ve Enformasyon Tekn. ABD

Prof. Dr. Yeşim Işıl Ülman – Acıbadem Ünv. Tıp Tarihi ve Etik ABD

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası – Hemşire Birsen Ayvalık

Şizofreni Dernekleri Federasyonu – Doç. Dr. Haldun Soygür

Tekirdağ Tabip Odası – Nejla Molla

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası – Cem Nuri Aldaş / Erkan Kesen

TTB/TDB Hukuk Büroları – Av. Mustafa Güler

turk-internet-com / Füsun Sarp Nebil

Türk Biyokimya Derneği – Doç. Dr. Doğan Yücel

Türk Dişhekimleri Birliği – Dr. Ali Rıza İlker Cebeci / Yrd. Doç. Dr. Serdar Sütçü

Türk Nöropsikiyatri Derneği – Doç. Dr. Betül Yalçıner

Türk Pediatri Kurumu – Prof. Dr. Müjgan Alikaşifoğlu

Türkiye Barolar Birliği – Av. Musa Toprak

Türkiye Biyoetik Derneği – Dr. Onur Çeçen

Türkiye Psikiyatri Derneği – Prof. Dr. Ömer Böke

Yargıçlar Sendikası – Yargıç Mustafa Karadağ

Yrd. Doç. Dr Ertuğrul Akçaoğlu – Hacettepe Ünv. Hukuk Fak.

AÇILIŞ KONUŞMALARI

 • Hasan Oğan – Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu
 • Metin Feyzioğlu – Türkiye Barolar Birliği
 • Erdoğan Çolak – Türk Eczacıları Birliği
 • A.R. İlker Cebeci – Türk Dişhekimleri Birliği
 • Dr. Raşit Tükel – Türk Tabipleri Birliği

KONULAR – KONUŞMACILAR

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  (General Data Protection Regulation–GDPR)

Kişisel Sağlık Verilerini Korumada Devlet ya da Kamu Nasıl Etik Olabilir?

Prof. Dr. Harun Tepe – Hacettepe Ünv. Felsefe Bölümü

Elektronik Sağlık Kayıtlarında Güvenlik Ölçütleri: Gerek ve Yeter Koşullar

Prof. Dr. T. Bedirhan Üstün. Koç Ünv. Tıp Fak. Psikiyatri ve Sağlık Bilişimi Öğr. Üyesi

Sağlıkta Sayısallaştırılmış Kişisel Veri Yönetimi ve Paylaşım Uygulamaları

Güçlü Ongun – Elektrik/Elektronik Mühendisi

Kanun ve Yönetmelikler Kapsamında Kişisel Sağlık Verileri

Av. Mustafa Güler – TTB / TDB Hukuk Büroları

Kişisel Sağlık Verilerine İlişkin Ceza ve İdare Hukuku Normları

Doç. Dr. Murat Volkan Dülger – Medipol Ünv. Hukuk Fakültesi

Özel Sağlık Sigortacılığı Perspektifinden Kişisel Veri

Gökhan Gürcan – Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. Genel Müdürü / Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği

Kişisel Verilerin Toplanması, Kullanılması ve Korunmasının Sigorta HukukuBoyutları

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Buğra – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Çocukların ve Ergenlerin Kişisel Hayatı, Sağlık Verilerinin Gizliliği

Prof. Dr. Yankı Yazgan – Öğretim Üyesi

Reşit Olmayanların Kişisel Sağlık Verilerinin Gizliliğinde Etik ve Yasal Sorunlar

Doç. Dr. Gürkan Sert – Marmara Ünv. Tıp Tarihi ve Etik AD

Eczacılık ve Kişisel Sağlık Verileri Uygulamaları

Ecz. Sinan Usta / Türk Eczacıları Birliği

Büyük Veri Teknolojisinin Sağlık Uygulamalarındaki Yeri

Bilgisayar Mühendisi Erkan Kesen – Bilgisayar Mühendisleri Odası

KONGRE BİLGİLERİ

Kongre Tarihi ve Yeri

Kişisel Sağlık Verileri II. Ulusal Kongresi 03 – 04 Haziran 2017 tarihlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi toplantı salonunda İstanbul’da gerçekleştirilecektir.

Katılım

İlgili her kişi kongreye katılabilir.

Katılım Ücreti

Kongreye katılım ücretsizdir.

Kredilendirme

Kongrenin tüm oturumları Türk Tabipler Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Kredilendirme Kurulu ve Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Kredilendirme Kurulu’nun onayına sunulacak ve kredilendirilecektir.

Kayıt

Kongre öncesi Kongre web sayfası elektronik sistem üzerinden ve kongre günü kayıt masasından yaptırılacaktır.

Bildiriler/Posterler

Kongreye sözlü-yazılı bildiri ve poster kabul edilecektir. Yazar (lar) bildirinin sözel ya da poster olarak sunulmak istendiğini bildirmelidir. Düzenleme kurulu bildirilerin sunum şeklinde değişiklik yapabilir.

Başvuru için bildiri özeti yeterlidir. Bildiri özet ve yayımlanacak tam metinleri belirtilen kuralların dışında olmamalıdır.

Bildirilerin veposter içeriğinin tek geçerli gönderimi Kongre web sayfası “bilgi@kisiselsaglikverileri.org” adresi üzerinden sisteme girilmesi iledir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri ya da posterler kabul edilmeyecektir.

Elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

Son bildiri gönderme tarihi 30 Nisan 2017’dir. Bildirilerin ilgili kurullarca değerlendirilmesinin ardından 15 Mayıs 2017 tarihinde kabul edilip edilmediği kayıtlı e-posta adresinize bildirilecektir.

Bildiri tam metni amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalı, Times New Roman karakterinde ve 11 punto ile yazılmış olmalıdır ve 3000 karakteri geçmemelidir. Bildiri içerisinde kullanılan resim ve tablolar baskı tekniğine uygun olmalıdır.

Posterler dikey olarak 70 cm. eninde, 100 cm. boyunda olmalı ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır. Posterler sergilenecek tarihte belirtilen saatler arasında asılacak ve yine belirtilen saatler arasında indirilecektir. Bu saatlerde indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacaktır. Yazarların belirtilen poster sunum sürelerinde posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir.

Kongre Kitabı

Kongrede yapılan tüm konuşmalar, sunumlar kayıt altına alınacak ve kongre sonrası metinleştirilerek kitap olarak yayımlanacaktır. Kabul edilen tüm bildiriler ve posterler Kongre kitabında yer alacaktır.

Kongre kitabı elektronik ortamda pdf formatında kurumsal web sayfalarında ve diğer organlarda yayınlanacaktır, baskı hali düzenleyici kurumlardan basım sonrası temin edilebilecektir.

Katılım Belgesi

Kongreye katılan katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Konaklama

Konaklamalar katılımcılar tarafından gerçekleştirilecektir.

Kaynak: Ki̇şİSel SağLik Veri̇Leri̇ Ii. Ulusal Kongresi̇ I. Duyuru

Erkan Saka

Lecturer @Bilgi_PR; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator; Bilgi PRCC Director

Yorum ekle

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Erkan Saka

Lecturer @Bilgi_PR; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator; Bilgi PRCC Director

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 7.085 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım