SosyalKafa

Avrupa Hiphop Çalışmaları Ağı’ndan Konferans Çağrısı: #BreakingRules

Temsili fotoğraf: "Riot Girl Attack" • RGA Crew'den bir graffiti çalışması. İzmir, Alsancak'ta bir duvar / 2019. [ Sosyal Kafa ]

 Fotoğraf: İzmir, Alsancak’ta bir duvar. “Riot Girl Attack” • RGA Crew’den bir graffiti çalışması, 2019 [Sosyal Kafa]


European Hiphop Studies Network, bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek yıllık buluşma için katılım çağrısı yaptı.

Bu yazıda, organizasyon komitesinde yer aldığım bu buluşmanın çerçevesini çizeceğim. Buluşma, uluslararası katılımla gerçekleşeceğinden toplantının dili İngilizce olacak. Dileyenler bu metin yerine meramımızı açıkça yansıtan çağrı metninin orijinal versiyonunu okuyabilir. Link burada.


European Hiphop Studies Network‘ün (EHHSN) düzenlediği yıllık buluşma dizisinin üçüncüsü bu yıl Hollanda’nın Rotterdam kentinde gerçekleştirilecek. Toplantının resmi başlığı; “Breaking Rules: The 3rd Meeting of the European Hip-Hop Studies Network (EHHSN)” şeklinde.

Sonda söyleneceği baştan belirmekte fayda var. Malum durumlardan dolayı; pandeminin seyrine bağlı olarak toplantının bütünüyle çevrimiçi yapılma ihtimali var. Elbette dilediğimiz bir format değil. Ancak gidişata göre bu seçeneğe başvurulabilir. Yine de iyimser senaryoda, toplantı 11-13 Eylül’de Rotterdam’da gerçekleşecek ve her iki senaryoda da toplantı çevrimiçi katkılara açık olacak.


“Kalıpları Kırmak”

Toplantının başlığında dikkat çeken “Breaking Rules” vurgusu, bu yılki tema hakkında bir izlenim uyandırıyordur muhtemelen. Temelde bilginin üretimi, paylaşımı ve bir adım öncesinde; bilginin hangi aktörler tarafından üretileceğiyle ilgili bir vurgu bu. Daha açık ifadeyle; katılım çağrısı yalnız akademisyenleri, araştırmacıları değil; Hip-Hop kültürünün aktörlerini de kapsıyor.

Çağrı metnindeki ifadeyle “Kuşkusuz, bilimsel araştırmaların normları, değerleri ve uygulamaları, Avrupa içinde ve dışında Hip-Hop çalışmaları alanını bir şekilde şekillendirdi ve oluşturdu. Bugün, akademi nihayetinde Hip-Hop’u devam eden damgalamalara rağmen ilgiye mazhar bir çalışma nesnesi olarak kabul etmiş gibi görünüyor…” Ancak bu  başlı başına yeterli olmadığı gibi kültürün bir nesne olarak inşasında çeşitli handikapları beraberinde getiriyor. Bu sebeple de çağrı metninde açık bir ifadeyle “Hip-Hop kültürünün kuralları, sınırları ve bilgi rejimlerinin de bu çalışma alanı üzerinde bir etkisi olmalıdır” tespiti yapılıyor.


Bütün bunlar yalnızca katılımcı çeşitliliğini değil; katkı biçimlerinin de daha hibrit olmasını ve etkileşimsel formları kapsamasını da gerektiriyor diyebiliriz. Bu sebeple de toplantıda gerek akademisyenler gerek pratiğin içinden gelenler alışılageldik sempozyum, konferans formatlarına bağlı kalmak zorunda değil. Bu anlamıyla da yaygın kabul gören ve uygulanan akademik toplantı “kurallarını ihlal eden”; “kalıpları kıran” katkılar yapılabilecek. “Breaking rules” vurgusu bahse konu formata gönderme yapıyor. Hatta bunun da ötesinde klasik formatın dışındaki girişimler tercih sebebi diyebiliriz. Zaten “call for papers” yerine “call for submission” şeklinde çağrıya çıkıldı.


Çağrı metninde katkı formatlarına yönelik şöyle bir vurgu söz konusu:

“Bu toplantı için yaklaşımımız “kalıpları kırmak” olduğundan araştırmacıları ve uygulayıcıları etkileşimli formatlar kullanarak bilgiyi sunma yollarını yeniden düşünmeye davet ediyoruz. Geleneksel konferans sunumlarından inhiraf etmenizi öneririz. Sunum formatları arasında canlı laboratuvarlar, poster sunumları, sanatçı-akademisyen diyalogları, interaktif atölye çalışmaları, ana içkin analizler, performanslar, eylem araştırması ve öyküleme yer alabilir.”


Bu vurgular esasen, Hip-Hop çalışmalarında temel bir tartışma eksenine dayanıyor. Hip-Hop çalışmaları alanının aktörleri (araştırmacılar); Hip-Hop kültürünün her düzeydeki aktörleri ile doğrudan bir etkileşime girmeden; bilgi üretme sürecini etkileşimsel kılmadan araştırmacılar araştırma nesnelerini dört başı mamur şekide inşa edebilir mi? Peki bu angajmanın sınırları ne olacak? Bir araştırma alanı olarak kurumlaşma evresinin belirli bir aşamasına gelen Hip-Hop çalışmalarında bu sorular artık yüksek sesle soruluyor ve birçok araştırmacı benzer hassasiyetlere vurgu yapıyor.


Zaten EHHSN’nin bir ağ olarak varlığının temel amaçlarından biri bu refleksif pozisyona ilişkin, alanı dönüştürücü müdahalelerin gerçekleşebilmesine vesile olmak. Bu yılki toplantı formatının hem katkı biçimleri hem katılımcı zenginliği açısından amacı bahse konu handikapları aşma çabasına dayanıyor. Tabii bu pozisyon bir yanı ile uzlaşmalar içerdiğigibi diğer yandan gerilim ya da kırılmaları da içeriyor.


Yani özetle Hip-Hop kültürünün temel karakteristiği olan “Keep it real” perspektifi ile bilimsel disiplinin metodolojik hassasiyetleri arasında nasıl bir diyalog ve füzyon oluşturulabilir. Hem Hip-Hop’ın hakkını verip hem bilimin hakkını vermek meselesi… Bu çelişkilerin pratikte araştırmacılar için türlü deneyimler doğurduğunu söylemek abartı sayılmaz. İşte bu yıl gerçekleşecek toplantının esas amacı bu deneyimlerden de hareketle yeni ve özgürleştirici bilgiler üretebilmek ve nihayetinde Hip-Hop çalışmalarına yönelik perspektifimizi yansıtan bir konferans çıktısı üretebilmek.


Çağrı metninde bu amaç şöyle ifade ediliyor:

“Ağ toplantımız için, araştırmacılardan hem belirli bir Hip-Hop kültürü konusundaki önemli bilgilerini hem de o araştırmayı yapmak için meşruiyet geliştirmek zorunda oldukları deneyimlere dair perspektiflerini paylaşmalarını istiyoruz. Bu nedenle sizi akademik dünyadaki bir ayağınızla ve Hip-Hop kültüründeki diğer ayağınızla deneyimlerinizi paylaşmaya davet ediyoruz. Böylece bu konferansta katılımcılara, hip-hop çalışmaları alanındaki yolculuklarımız ve bu yolculuğun Avrupa sathındaki seyri hakkında ‘perde arkasına’ dair bakış açıları sunacağız.”


Format ve Başvuru Süreci

Yukarıda detaylı bir şekilde bahsedildiği üzere düzçizgisel sunum ve bildiri metinlerinin dışında içerik önerilerinde bulunabilirsiniz. Bunun yanı sıra toplantının, antropoloji, müzikoloji, sosyoloji, sanat, dil çalışmaları, iletişim çalışmaları gibi alanlardan geniş bir disipliner çeşitliliğe açık olduğu gibi, Hip-Hop kültürünün aktörlerinin de katkısına açık olduğunun bir kez daha altını çizelim.


Format ve başvuru süreci hakkında bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

• Öneriler görsel / işitsel ve yazılı metin olarak sunulabilir.
• Görsel / işitsel metinler en fazla iki dakika olmalı ve .mp4 dosyası olarak gönderilmelidir.
• Yazılı öneriler bir başlık, 250 kelimelik özeti ve kısa biyografik metin içermelidir.
• Başvurularınızı en geç 29 Mayıs 2020’ye kadar hiphopstudiesNL2020 [at] lkca.nl adresine gönderiniz.
• Özellikle akademik olarak daha az görünür olan ve daha geniş bir yelpazeden sanatçı ve uygulayıcılardan gelen başvurular memnuniyetle karşılanacaktır.
• Başvurular, organizasyon komitesine sunulmadan önce mümkün olduğunca anonim hale getirilecektir.
• Komite, 1 ve 12 Haziran 2020 arasındaki teklifleri seçecek ve ardından geri bildirimde bulunacaktır.


Toplantı Hakkında

Toplantı Rotterdam’da ve / veya çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Katılımcılara, dünya çapındaki Kovid-19 salgını konusunda seyahat koşulları hakkında netlik oluşuncaya kadar seyahat ve konaklama ayarlamalarını önermiyoruz. Bu açıdan çevrimiçi sunum formatını da düşünerek ve fikirlerinizi başvurularınıza dahil ediniz. Başvuruların ardından toplantının formatı hakkında nihai durumu sosyal medya kanallarımızdan duyuracağız.

Sunum formatınızla ilgili sorularınız varsa veya fikir alışverişinde bulunmak istiyorsanız komite ile temas kurmaktan çekinmeden; yukarıda belirtilen mail adresine sorularınızı iletebilirsiniz.

• Web: https://europeanhiphopstudiesnetwork.wordpress.com/
• Facebook: https://www.facebook.com/groups/europeanhiphopstudiesnetwork
• Haber Bülteni: http://eepurl.com/dBR48L


Organizasyon Komitesi

Joan Biekman (Cultuurschakel The Hague), Amalia Deekman (LKCA), Frieda Frost (Deutsche Sporthochschule Köln), Miriam Geerdes-Gazzah (bağımsız araştırmacı), Steven Gilbers (Groningen Uni), Rachel Gillett (Utrecht Uni), Simon Mamahit (Cultuur Oost & Poppunt Gelderland), Claudia Marinelli (LKCA), James McNally (bağımsız araştırmacı), Sina A. Nitzsche (Ruhr Uni Bochum), Aafje de Roest (Leiden Uni), Griff Rollefson (College Cork Uni.), Serhatcan Yurdam (Ege Uni)

“Breaking Rules” başlıklı bu yılki toplantı, EHHSN ile National Centre of Expertise for Cultural Education and Amateur Arts Utrecht (LKCA), Urban Culture Weekend, CIPHER: Hip-Hop Interpellation Cork ve Rotterdam’daki Urban Street Culture Weekend’den çeşitli partnerlerin iş birliğiyle gerçekleştiriliyor.

European Hiphop Studies Network Hakkında

EHHSN’nin kendi tanıtım metni şöyle:

Avrupa Hip-Hop Araştırmaları Ağı, Mart 2018’de Dortmund’da araştırmacı Sina Nitzsche tarafından kurulan bir akademik ağ. Ağın amacı; Avrupa genelinde, sanatçılar, uygulayıcılar, akademisyenler, eğitimciler, siyasa yapıcılar ve kamu arasında diyalog ve iş birliği gerçekleştirmek. Ağ, Avrupa’daki Hip-Hop kültürü (kültürlerileri) ile ilgili araştırmaları teşvik etmeye ve kültürel ve siyasi otoriteler arasında buna saygı uyandırmaya adanmış bir girişimdir. Ağın “Avrupa” anlayışı, Hip-hop’un saygı, açıklık ve karşılıklı anlayış ilkelerine dayanarak, kıtayı ve tüm insanlarını ifade ediyor. EHHSN’in; ırk, etnik köken, cinsiyet, sınıf, cinsel yönelim, yaş, coğrafi köken açısından kapsayıcı olduğunun altını çizelim.


Katkılarınızı bekliyoruz.

Hip-Hop’la kalın!

Serhatcan Yurdam

Serhatcan Yurdam

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 7.574 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım