SosyalKafa

Malumatfurus.org Köşe Yazarları Anketi Sonuçları

Türkiye’nin köşe yazarları odaklı yanlışlama girişimi Malumatfurus.org’dan merhabalar,

Ülkemizin yazılı ve dijital basınında yazılar kaleme alan köşe yazarlarının basın sektörü, köşe yazarlığı, yanlış bilgi ve doğrulama girişimleri hakkındaki görüşlerini öğrenmek adına düzenlediğimiz anket çalışmasının sonuçlarını -dikkatinizi çekeceğini düşündüğümüz için- bilgilerinize sunmak istiyoruz.

Bahse konu rapora https://www.malumatfurus.org/wp-content/uploads/Malumatfurus-Kose-Yazarlari-Anket-Sonuclari.pdf bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Anket sonuçlarında dikkat çeken satır başlarını şöyle özetleyebiliriz:

– Köşe yazarları gündemi ağırlıkla sosyal medya ve internet haber siteleri üzerinden takip etmektedir. Ankete katılım sağlayanların % 89,5’i gündemi internet haber siteleri vasıtasıyla takip ettiğini, % 74,7’si ise sosyal medyadan takip ettiğini belirtmiştir. Köşe yazarlarının haber kaynağı tercihlerini gazete ve basılı yayınlar (% 65,3), televizyon kanalları (% 40) ve yeni medya siteleri (% 30,5) izlemektedir.

– Köşe yazarlarının Türkiye’deki basın sektörü hakkında köşe yazarlarının görüşü oldukça menfi. Ankete katılan yazarların sadece % 1,1’i Türkiye’deki basın sektöründeki fikrî namus ve sorumluluk, iş ahlâkı, basın etiğini “iyi” düzeyde değerlendirirken, % 16,8’i “orta”, % 36,8’i “kötü”, % 45,3’ü “çok kötü” olarak nitelemektedir.

– Toplumun hakkında pek de olumlu görüşlere sahip olmadığı köşe yazarlığı müessesinin genel görünümü hakkında köşemenler olumsuz kanaate sahip. Köşe yazarlarının sadece % 8,4’ü meslektaşlarının içeriğini “iyi” buluyor.  Köşe yazılarının kalitesini “orta”, “kötü” ve “çok kötü” bulanların oranı ise sırasıyla % 50,5, % 22,1 ve % 18,9.

– Köşe yazarlarının önemli bir bölümü köşe yazarlığını bir meslek olarak değerlendirmiyor. Ankete katılan köşe yazarlarının % 62,1’i köşe yazarlığını bir meslek olarak değerlendirirken, % 37,9’u köşe yazarlığının bir meslek olmadığını belirtmektedir.

– Köşe yazarlarının büyük çoğunluğu başka bir mesleğe sahip. Anket sorularını yanıtlayan yazarların sadece % 15,8’i köşe yazarlığı dışında bir mesleğinin bulunmadığını ifade etmektedir.

 – Yanlış bilgi paylaşımı konusunda köşe yazarları fiiliyata göre iyimser bir profil çiziyor. Yazarların % 51,6’sı yazılarında hatalı hiç bilgi paylaşmadıklarını belirtmektedir.

– Yazılarında yanlış bilgi paylaştığını fark ettiklerinde izleyecekleri tutum hakkında ise köşe yazarlarının fiiliyatta gözlemlenemeyen yanıtlar verdiği görülüyor. Yazarların büyük çoğunluğu (% 86,3) hatalarını fark eder etmez okurlarından özür dileyerek düzeltme yayınladıklarını belirtmiştir. Yanıt verenlerin % 5,3’ü okurlardan tepki alırlarsa düzeltme yayınlayacaklarını, % 1,1’i ise sadece resmî tekzip geldiğinde düzeltme paylaşacağını aktarmıştır. İlginç şekilde katılımcıların % 1,1’i hatalı bilgi paylaşmış olsa da hiçbir şey yapmayacağını öne sürmektedir.

– Köşe yazarları Malumatfurus.org’dan haberdar olsa da içerik kalitesi ve tarafsızlığı hakkında genel olarak fikir sahibi görünmemektedir.Köşemenlerin % 64,2’si daha önce Malumatfurus.org’u duyduğunu belirtirken, % 35,8’i ise bu anket öncesinde Malumatfurus.org girişimini hiç duymadıklarını ifade etmektedir. Yazarların % 4,2’si Malumatfurus.org’un tarafsızlığına inanmazken, % 21,1’i Malumatfurus.org’un tarafsızsızlığına inanmakta, % 74,7’si ise bir fikir sahibi olmadığını söylemektedir. Malumatfurus.org’da yayınlanan incelemeleri beğenmediğini belirten bir yazar gözlemlenmezken, 28,4’ünün incelemeleri beğendiklerini belirttiği görülmekle birlikte, çoğunluğunun (% 66,3) içerikler hakkında bir fikirlerinin bulunmadığını, küçük bir azınlığın ise (% 5,3) içerik kalitesi hakkında kararsız olduklarını aktardıkları görülmüştür.

– Köşe yazarlarının Malumatfuruş’un yanı sıra Türkiye’de bilgi düzensizliğine karşı mücadele eden doğrulama girişimleri arasında en fazla aşina olduğu oluşum Teyit.org. Yazarların Teyit.org dışındaki doğrulama girişimlerinden pek haberdar olmadığı anlaşılmaktadır. Anket katılımcılarının % 15,8’i Türkiye’de faaliyet gösteren doğrulama girişimlerinden bihaber olduğunu belirtirken, aşina oldukları doğrulama girişimleri ve yüzdeleri şöyle sıralanmaktadır: Teyit.org (% 78,9), Doğruluk Payı (% 40), Evrim Ağacı (% 32,6), Yalansavar (% 11,6), Günün Yalanları (% 8,4), Dogrula.org (% 7,4)

Erkan Saka

Lecturer @Bilgi_PR; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator; Bilgi PRCC Director

Erkan Saka

Lecturer @Bilgi_PR; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator; Bilgi PRCC Director

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 7.579 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım