SosyalKafa

Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali-3 Raporu Açıklandı

Habitat Derneği ve Infakto RW ortaklığında gerçekleştirilen Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu’nun üçüncüsü yayımlandı.

İlki 2017 yılında yayımlanan ve literatüre “Ev Genci” kavramını kazandıran Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Raporu, gençlerin kültürel alışkanlıklardan girişimcilik eğilimlerine kadar 75 başlıkta gençlerin yaşamdan memnuniyeti ve gelecekten ne denli umutlu olduklarına yönelik veriler toplandı.

Araştırma için Türkiye’deki kentli genç toplamı temsil eden 16 ilde, 18-30 yaş arası 1.230 genç ile yüz yüze görüşmeler  gerçekleştirildi.  Çalışma, Habitat Derneği ve Infakto RW ortaklığında yürütüldü. 

Görüşülen gençlerin:

%50’si kadın, %50’si erkek;

%44’ü çalışan, %20’si öğrenci, %18’i iş arıyor, %17’si ev gencidir.

İçeriği ile toplumun her kesimine ışık tutacak, bilgi kaynağı niteliğindeki araştırma, geleceğin şekillendiricisi olacak gençlerin; çağın yetkinlikleri, siyaset, eğitim, sağlık, girişimcilik, katılım, kültürel tüketim, kuşak algısı, medya kullanımı, yaşamdan ve gelecekten umut gibi konulara bakış açılarını ölçmektedir.

Bu sene özelinde Koronavirüs salgınının gençlerin hayatları ve davranışları üzerindeki etkisine yönelik bir bölüm de raporda yer almaktadır. Aynı zamanda, gençlerin kuşak algısı ve aidiyetine yönelik sorular da bu seneki çalışmada gençlere sorulmuştur. Çalışma gençlerin kent yaşamındaki durumlarını anlamaya yönelik olduğu için ilgili yazında ‘ev ve çevre koşulları’nın altında ele alınan kent, kentin imkânları ve kentten memnuniyet ayrı bir bölüm olarak ele alınmıştır. Gençlerin yaşadıkları kentin sunduğu olanakların yanı sıra, yaşadıkları kentlerde bulunan altyapı ve güvenliğe dair algıları da bulunmaktadır. Benzer bir şekilde katılım alanındaki üst başlığa gönüllülük de eklenmiş ve araştırmaya katılan gençlerin bu alandaki verileri aktarılmıştır.

Araştırma sonuçlarının detaylıca grafiklerle ve 2017-2019 yılı araştırma sonuçları ile karşılaştırmalı hallerinin yer aldığı özet rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

EK:

“Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali Araştırması” geçmiş dönem raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

1- https://habitatdernegi.org/wp-content/uploads/turkiye-de-genclerin-iyi-olma-hali-raporu.pdf

2- https://habitatdernegi.org/wp-content/uploads/turkiye-de-genclerin-iyi-olma-hali-raporu-2-ozet.pdf

Erkan Saka

Academic; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator

Erkan Saka

Academic; Blogger; Metalhead; BJK Fan; @SosyalKafa Coordinator

Sosyal Medya Hesaplarımız

İçeriklerimize e-posta ile abone olabilirsiniz

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 2.249 aboneye katılın

Sosyal Kafa 6. Sezon Tanıtım